Apropa Cultura

A qui s'adreça?

Apropa Cultura és un programa d’inclusió i s’adreça a entitats socials que treballen amb persones en situació de risc d’exclusió social tant des de l’àmbit de la prevenció com de la intervenció directa:

Persones amb discapacitat intel·lectual.
Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
Persones amb discapacitat física en situació d'exclusió social.
Gent gran ( residències, centres de dia, programes de combatre l'aïllament, programes d'inclusió social ).
Persones en situació de privació de llibertat.
Persones immigrades ( programes d'acollida i d'inclusió social ).
Infància i adolescència ( CRAES i centres oberts ).
Persones amb drogodependència i/o altres addiccions.
Dones ( violència de gènere i risc d'exclusió ).

Si representes un centre d'aquestes característiques pots fer el registre aquí. 

 

Actualment més de 1.500 centres socials d'arreu de Catalunya estan registrats i poden gaudir del programa.

 

 

 

Una porta a la inclusió

Apropa Cultura és una xarxa que uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector social per fer la cultura accessible.  Els teatres, auditoris i festivals adherits a Apropa Cultura ofereixen localitats de la seva programació habitual de música, teatre, dansa i circ a preus molt reduïts. És un recurs de lleure que facilita la tasca dels educadors socials al moment de fer la tria, selecció, reserva d'espectacles i preparació de la sortida.  

Tarifa Apropa i Tarifa Reduïda

Quan un centre sol·licita registrar-se, des de l'oficina administrativa d'Apropa revisen la sol·licitud i comproven l'adequació del centre com a destinatari del programa. En aquest moment també s'estableix si el centre serà classificat com a Tarifa Apropa i Tarifa Reduïda.

Tarifa Apropa:
Persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, persones amb discapacitat física en situació d’exclusió social, dona ( violència de gènere i risc d’exclusió ), Gent gran ( residències, centres de dia, programes per combatre l’aïllament, programes d’inclusió social ), persones en situació de privació de llibertat, persones immigrades ( programes d’acollida i d’inclusió social ), Infància i adolescència ( craes i centres oberts ), i persones amb drogodependències i/o altres addicions

Preu de 3 € per localitat d'espectacle.
Grup mínim de 5 persones. Excepcionalment es poden concedir beques a 1€ per persona en el cas que ni l'entitat, ni la persona, ni la seva família puguin fer front a aquesta despesa. 
Es poden fer fins a 4 reserves per equipament, però amb el compromís que seran usuaris diferents a cada sortida. 

Tarifa Reduïda: 
Els centres que no compleixen els requisits per a la Tarifa Apropa poden gaudir d'altres avantatges i descomptes.

Aquest grup gaudeix de preus entre 5€ i 15 € per localitat d'espectacles i el grup mínim sempre ha de ser de 10 persones.